веб-сайт емітента цінних паперів 

Назва Акцiонерне товариство Харкiвська книжкова фабрика iм. М.В. Фрунзе" Корпоративне пiдприємство АТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
Код 02470170
Адреса Україна, 61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8
Телефон (057) 729-82-33, 731-38-88

Перелiк iнформацiї Переглянути iнформацiю Завантажити Дата
розмiщення
Регулярна річна інформація емітента цінних паперів річна інформація 2017 р. річна інформація 2017 р.
річна інформація 2018 р. річна інформація 2018 р. 29.04.2019
річна інформація 2019 р. річна інформація 2019 р. 28.04.2020
річна інформація 2020 р. річна інформація 2020 р. 19.04.2021
Особлива інформація емітента цінних паперів 22.03.2018 22.03.2018
16.05.2018 16.05.2018
07.02.2019 07.02.2019
01.08.2019 01.08.2019 02.08.2019
18.03.2020 18.03.2020 18.03.2020
31.08.2020 31.08.2020 01.09.2020
Регулярна квартальна інформація емітента цінних паперів  
Повідомлення про проведення загальних зборів  
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій  
Інша інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства  
Інша суттєва інформація